locker room

locker rooms
Substantiv

Översättningar

Vad betyder locker room inom teater ?

a room containing lockers for the temporary storage of clothing and personal possessions

Möjliga synonymer till locker room

Diskussion om ordet locker room