rak

rakare
rakast
Adjektiv

Hur böjs ordet rak på svenska?

Komparativ: rakare
Superlativ: rakast

Hur används ordet rak

 • "Ett rakt snitt"
 • "– Jag är ganska rak."
 • "– Det känns ju lite bittert att förlora, men nu ska vi ta oss an nästa vecka med rak rygg och avsluta säsongen på ett bra sätt säger Stefan Ekstrand."
 • "Medborgerlig Samling startades för att kunna få upp en rak och tydlig linje i politiken, säger Thomas Boking, distriktsordförande för Medborgerlig Samling."
 • "– Sedan kan jag inte säga på rak arm vad det här leder till, men vi återupptar utredningen."
 • "– När konflikten började var man väldigt tydlig med att man ville ha ett likalydande kollektivavtal som det som vi har med Transport, dvs ett andrahandsavtal som bokstav för bokstav skulle vara likadant och som skulle ge en lång rak fackliga rättigheter."
 • "– Jag lämnar rak i ryggen, säger han till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Jag lämnar rak i ryggen och håller huvudet högt."
 • "– Jag är en väldigt rak människa."
 • "Lars Almroth har varit lojal och utfört de beslut som politikerna beslutat om, men har har också varit rak och tydlig med konsekvenserna."
 • "– Jag kan inte på rak arm säga exakt vad som diskuterades, däremot var Mjölnarholmen aktuellt när mötet ägde rum."

Vad betyder rak inom bildligt ?

utan krumbukt|krumbukter; ej vinklad

Diskussion om ordet rak

rake

rakes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet rake har 3 betydelser

 • Inom spel
 • Inom data
 • Inom trädgårdskonst
spel
data
trädgårdskonst

Vad betyder rake inom spel ?

POKER: a percentage of the pot paid to the organizer of the game

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet rake inom data

a dissolute man in fashionable society

Översättningar (inom data)

Synonymer till rake (inom data)

Möjliga synonymer till rake (inom data)

Ordet rake inom trädgårdskonst

a long-handled tool with a row of teeth at its head; used to move leaves or loosen soil

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Svenska

Diskussion om ordet rake

rake

rake
raked
raked
Verb

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Synonymer till rake (inom trädgårdskonst)

Hur används ordet rake

 • "She raked her fingers through her hair"
 • "rake gravel"
 • "rake leaves"

Ordet rake har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom teknik
generell
medicin
teknik

Vad betyder rake inom generell, generell, generell, generell, generell ?

skrapa bort, t.ex. snö

move through with or as if with a rake

level or smooth with a rake

gather with a rake

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet rake inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till rake (inom medicin)

Ordet rake inom teknik

Synonymer till rake (inom teknik)

Diskussion om ordet rake