scan

Adverb

Översättningar

Översättningar

scan

scans
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet scan

 • "he made a thorough scan of the beach with his binoculars"

Ordet scan har 3 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom teknik
sjöfart
generell
teknik

Vad betyder scan inom sjöfart ?

the act of scanning; systematic examination of a prescribed region

Översättningar

Möjliga synonymer till scan

Vanlig betydelse av ordet scan inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till scan

Ovanlig betydelse av ordet scan inom teknik

Översättningar

scan

scan
scanned
scanned
Verb

Översättningar

Hur används ordet scan

 • "The beams scanned the night sky"
 • "scan verses"

Ordet scan har 7 betydelser

 • Inom data
 • Inom utbildning
 • Inom internet
 • Inom spel
 • Inom generell
 • Inom fåglar
 • Inom generell
data
utbildning
internet
spel
generell
fåglar
generell

Vad betyder scan inom data ?

avsöka en yta med scanner

Översättningar

Svenska

Ordet scan inom utbildning

examine minutely or intensely

Översättningar

Synonymer till scan

Möjliga synonymer till scan

Ordet scan inom internet

glance over or read superficially

Översättningar

Synonymer till scan

Möjliga synonymer till scan

Ordet scan inom spel

make a wide, sweeping search of examine hastily

Översättningar

Synonymer till scan

Möjliga synonymer till scan

Ordet scan inom generell

conform to a metrical pattern; of poetic verse read metrically

Översättningar

Möjliga synonymer till scan

Ordet scan inom fåglar

move a light beam over; in electronics, to reproduce an image

Översättningar

Möjliga synonymer till scan

Ordet scan inom generell

Översättningar