scrutinize

scrutinize
scrutinized
scrutinized
Verb

Översättningar

Ordet scrutinize har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom ekonomi
  • Inom generell
  • Inom norgespec
politik
ekonomi
generell
norgespec

Vad betyder scrutinize inom politik ?

noggrant

Översättningar

Svenska

Synonymer till scrutinize

Möjliga synonymer till scrutinize

Ordet scrutinize inom generell

Synonymer till scrutinize

Ordet scrutinize inom norgespec

Översättningar

Synonymer till scrutinize

Möjliga synonymer till scrutinize