consider

consider
considered
considered
Verb

Hur används ordet consider

 • "We must consider all important points"
 • "consider the possibility of moving"
 • "He is considered to be ...."
 • "Consider the following case"
 • "You can consider yourself lucky."
 • "The judge considered the offender's youth and was lenient"
 • "This body will now consider the proposed amendments to Section 453."
 • "I'm considering going to the beach tomorrow."

Ordet consider har 7 betydelser

 • Inom vanliga uttryck
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom utbildning
 • Inom textil
 • Inom titel
vanliga uttryck
religion
generell
juridik
utbildning
textil
titel

Ordet consider inom vanliga uttryck

Synonymer till consider (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till consider (inom vanliga uttryck)

Ordet consider inom religion

To look at attentively.

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till consider (inom religion)

Möjliga synonymer till consider (inom religion)

Ordet consider inom generell

consider, as of an example

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till consider (inom generell)

Ordet consider inom juridik

To assign some quality to

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till consider (inom juridik)

Ordet consider inom utbildning

think about carefully; weigh; To debate or dispose of a motion

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till consider (inom utbildning)

Möjliga synonymer till consider (inom utbildning)

Ordet consider inom textil

to think of doing

Översättningar (inom textil)

Möjliga synonymer till consider (inom textil)

Ordet consider inom titel

Översättningar (inom titel)

Möjliga synonymer till consider (inom titel)

Diskussion om ordet consider

 • Liffon - 2009-11-03

  Annan betydelse: anse som i till exempel "He is considered to be ..."

 • - 2009-11-03

  utsedd

 • - 2009-11-03

  betyder också ansedd

 • - 2010-01-05

  noga övervägt

 • - 2010-06-01

  kan också betyda bli beaktad för tillsättning av tjänst till exempel