MUSE

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
 • MUSE  [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet MUSE

 • - 2009-04-27

  Muse betyder inspiration, det borde ni ta med ;)

 • sagaji - 2009-04-27

  precis. substantivet "muse" betyder inspiration.

muse

muses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet muse

 • "Euterpe was his muse"

Ordet muse har 3 betydelser

 • Inom mytologi
 • Inom musik
 • Inom generell
mytologi
musik
generell

Vad betyder muse inom mytologi ?

in ancient mythology any of 9 daughters of Zeus and Mnemosyne; protector of an art or science

Översättningar (inom mytologi)

Svenska
 • musa  [ musik ]

Ovanlig betydelse av ordet muse inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet muse inom generell

the source of an artist's inspiration

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till muse (inom generell)

Diskussion om ordet muse

muse

muse
mused
mused
Verb

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till muse

Diskussion om ordet muse

MUSE

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder MUSE inom förkortning, data ?

Multi-User Shared Environment

Diskussion om ordet MUSE