mull

mullen
(-)
mullorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mull

Hur böjs ordet mull på svenska?

Obestämd singular: mull
Bestämd singular: mullen
Bestämd plural: mullorna

Vad betyder mull inom jordbruk ?

Fotograf: Wikipedia
Mull är en form av humus (de andra formerna är mår, torv och dy). Mull skiljer sig från mår genom ett högre pH-värde och en högre basmättnadsgrad, där daggmaskar och andra grävande djur frodas. Dessa djur åstadkommer då ordentlig omblandning av jorden. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mull

Möjliga synonymer till mull

Relaterat till mull

land

gråhet

Diskussion om ordet mull

mull

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet mull

  • "the Mull of Kintyre"

Vad betyder mull inom textil ?

a term used in Scottish names of promontories

Diskussion om ordet mull

mull

mull
mulled
mulled
Verb

Hur används ordet mull

  • "I mulled over the events of the afternoon"
  • "mulled cider"

Ordet mull har 3 betydelser

  • Inom vanliga uttryck
  • Inom mytologi
  • Inom generell
vanliga uttryck
mytologi
generell

Ordet mull inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till mull (inom vanliga uttryck)

Ordet mull inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Möjliga synonymer till mull (inom mytologi)

Ordet mull inom generell

heat with sugar and spices to make a hot drink

Diskussion om ordet mull