land

landet
länder
länderna
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till land

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet land på svenska?

Obestämd singular: land
Bestämd singular: landet
Obestämd plural: länder
Bestämd plural: länderna

Hur används ordet land

 • "Varför måste man kräva en obligatorisk översättning av begäran till ett annat lands officiella språk, om till exempel en finländare och en grek i gott samförstånd beslutar att sinsemellan sköta ärendet på franska? eur-lex.europa.eu"
 • "– Man har hört dem berätta och sett vad de har ritat om deras flykt över hav och land."
 • "– Dykarna behövde inte hoppa i vattnet utan vi bärgade båten in till land."
 • "Vikarna ligger vid färjeterminalen och omgärdas just nu av murar med 550.000 kubikmeter sprängsten som väntar på att göra hav till land."
 • "– Jag hoppas att den är så pass inspirerande och enkel att följa så att vi på sikt kan få ett hålbart län, land och omvärld, säger Louise Lindén."
 • "De kan antingen ha spärrats för att ha stoppa upp så att man kan skjuta från land eller så spärrade man sundet helt och hållet, säger marinarkeologen Petra Stråkendel."
 • "– Det är en fantastiskt satsning som gläder alla oss som vill se ett län och ett land i en riktning mot ett klimatneutralt Sverige, säger hon."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "Att bygga på land eller till havs är ungefär likvärdigt, anser Annika Helker Lundström, vd vid Svensk Vindenergi."
 • "– De måste släppa på regelverket, så en ges möjligheten att skjuta sälen när den är uppe på land och vilar sig."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "– Man har hört dem berätta och sett vad de har ritat om deras flykt över hav och land."
 • "– Dykarna behövde inte hoppa i vattnet utan vi bärgade båten in till land."
 • "Vikarna ligger vid färjeterminalen och omgärdas just nu av murar med 550.000 kubikmeter sprängsten som väntar på att göra hav till land."
 • "– Jag hoppas att den är så pass inspirerande och enkel att följa så att vi på sikt kan få ett hålbart län, land och omvärld, säger Louise Lindén."
 • "De kan antingen ha spärrats för att ha stoppa upp så att man kan skjuta från land eller så spärrade man sundet helt och hållet, säger marinarkeologen Petra Stråkendel."
 • "– Det är en fantastiskt satsning som gläder alla oss som vill se ett län och ett land i en riktning mot ett klimatneutralt Sverige, säger hon."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det, sa Johan Sanmartin Berglund, läkare och professor i hälsovetenskap vid BTH, när SVT Nyheter Blekinge skrev om åldersbedömningar i februari."
 • "Att bygga på land eller till havs är ungefär likvärdigt, anser Annika Helker Lundström, vd vid Svensk Vindenergi."
 • "– De måste släppa på regelverket, så en ges möjligheten att skjuta sälen när den är uppe på land och vilar sig."
 • "De mognar i olika faser i livet och vår hypotes är att det inte spelar någon roll vilket land man kommer ifrån utan att de mognar oberoende av det."
 • "På grundval av faktiska eller hypotetiska risker, som omfattar allt från möjliga sjukdomar kopplade till den globala uppvärmningen till skogsbränder som anses bero på samma fenomen via översvämningar och överhettning av centrala kraftverk, uppmanas vi att godta att kommissionen och EU-politiken blandar sig i precis överallt, till minsta lilla jordplätt. europarl.europa.eu"

Ordet land har 2 betydelser

 • Inom spel
 • Inom jordbruk
spel
jordbruk

Vad betyder land inom spel ?

politiskt begränsat område (definierat utifrån vem som har makten över det); nation, stat; även när man inte menar själva nationen utan bara landområdet

Översättningar (inom spel)

Synonymer till land (inom spel)

Möjliga synonymer till land (inom spel)

Ordet land inom jordbruk

odlat jordstycke

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till land (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till land (inom jordbruk)

Diskussion om ordet land

land

land
landed
landed
Verb

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till land (inom jordbruk)

Hur används ordet land

 • "this may land you in jail"
 • "The bird landed on the highest branch"
 • "The plane landed in Istanbul"
 • "The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island"
 • "He landed several blows on his opponent's head"
 • "It can be tricky to land a helicopter"

Ordet land har 5 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom luftfart
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom ålderdomlig
bildligt
luftfart
generell
juridik
ålderdomlig

Vad betyder land inom bildligt ?

To come into rest.

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till land (inom bildligt)

Ordet land inom luftfart

reach or come to rest cause to come to the ground; of aircraft

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till land (inom luftfart)

Möjliga synonymer till land (inom luftfart)

Ordet land inom generell

bring ashore arrive on shore; of ships

Översättningar (inom generell)

Synonymer till land (inom generell)

Möjliga synonymer till land (inom generell)

Ordet land inom juridik

deliver, as of a blow

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till land (inom juridik)

Ordet land inom ålderdomlig

To bring to land

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till land (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till land (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet land

land

Adjektiv

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till land (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till land

Diskussion om ordet land

land

lands
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet land

 • "there's no work on the land any more"
 • "he returned to the land of his birth"
 • "he built the house on land leased from the city"
 • "the land had never been plowed"
 • "the plane turned away from the sea and moved back over land"
 • "he made it the law of the land"

Ordet land har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom elektronik
 • Inom geografi
 • Inom ålderdomlig
 • Inom mat
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom musik
generell
elektronik
geografi
ålderdomlig
mat
amerikansk engelska
musik

Ordet land inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet land inom elektronik

the land on which real estate is located

Översättningar (inom elektronik)

Möjliga synonymer till land (inom elektronik)

Ordet land inom geografi

what plants grow in (especially with reference to its quality or use)

Översättningar (inom geografi)

Svenska
 • land  [ jordbruk ]

Synonymer till land (inom geografi)

Möjliga synonymer till land (inom geografi)

Ordet land inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till land (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till land (inom ålderdomlig)

Ordet land inom mat

the solid part of the earth's surface

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till land (inom mat)

Möjliga synonymer till land (inom mat)

Ordet land inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska
 • land  [ jordbruk ]

Synonymer till land (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till land (inom amerikansk engelska)

Ordet land inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska
 • stat  [ politik ]
 • rike  [ allmänt, samhälle ]

Synonymer till land (inom musik)

Möjliga synonymer till land (inom musik)

Diskussion om ordet land