jordbit

jordbiten
jordbitar
jordbitarna
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jordbit

Hur böjs ordet jordbit på svenska?

Obestämd singular: jordbit
Bestämd singular: jordbiten
Obestämd plural: jordbitar
Bestämd plural: jordbitarna

Vad betyder jordbit inom jordbruk ?

bit av jord

Möjliga synonymer till jordbit

Diskussion om ordet jordbit