seize

seize
seized
seized
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till seize

Hur används ordet seize

  • "He seized my arm"
  • "The enemy seized the city"

Ordet seize har 7 betydelser

  • Inom polisväsende
  • Inom sjöfart
  • Inom bilar
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
  • Inom militärväsen
  • Inom spel
polisväsende
sjöfart
bilar
jordbruk
generell
militärväsen
spel

Ordet seize inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till seize (inom polisväsende)

Ordet seize inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Ordet seize inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Svenska

Möjliga synonymer till seize (inom bilar)

Ordet seize inom jordbruk

take hold of; also metaphorically: "Fear seized the prisoners"

Synonymer till seize (inom jordbruk)

Ordet seize inom generell

take by force

(inom generell)

Synonymer till seize (inom generell)

Möjliga synonymer till seize (inom generell)

Ordet seize inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till seize (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till seize (inom militärväsen)

Ordet seize inom spel

Synonymer till seize (inom spel)

Möjliga synonymer till seize (inom spel)

Diskussion om ordet seize