sequester

sequester
sequestered
sequestered
Verb

Översättningar

Hur används ordet sequester

  • "He sequestered himself in his study to write a book"
  • "The dentist sequesters the tooth he is working on"

Ordet sequester har 4 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom sjöfart
  • Inom färg
  • Inom generell
militärväsen
sjöfart
färg
generell

Ordet sequester inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Ordet sequester inom sjöfart

Synonymer till sequester (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till sequester (inom sjöfart)

Ordet sequester inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till sequester (inom färg)

Möjliga synonymer till sequester (inom färg)

Ordet sequester inom generell

set apart from others

Synonymer till sequester (inom generell)

Diskussion om ordet sequester