attest

attesten
attester
attesterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till attest

Hur böjs ordet attest på svenska?

Obestämd singular: attest
Bestämd singular: attesten
Obestämd plural: attester
Bestämd plural: attesterna

Hur används ordet attest

 • "Bl.a. införs dubbel attest på belopp över 100.000 kr som ska utbetalas och man diskuterar också att förstärka personkontrollen."
 • "De menar att rutinerna för attest bör ses över och att fler än en person måste vara involverade för att kunna verkställa en utbetalning."
 • "Bland annan helt alkoholfri representation, nya skriftliga rutiner för attest och uppdrag är påbörjade för att förtydliga styrdokument, uppföljning och samspelet med de olika revisionsnivåerna, säger Åsa Wiklund Lång."
 • "Den säger också att rutinen för attest behöver justeras och att skriftliga rutiner behöver utvecklas."
 • "Rapporten slår också fast att ” attest har skett utan laglig grund ”."
 • "Han hade en falsk födelse- attest, pengar motsvarande 45.000 kr i fem olika valutor, tre mobiltelefon- er och fem sim-kort."
 • "– När jag pendlar till jobbet måste jag visa passet och en attest på att jag jobbar i Norge."
 • "Kanske måste vi se över rutiner, till exempel när det gäller attest och så vidare."
 • "Bl.a. införs dubbel attest på belopp över 100.000 kr som ska utbetalas och man diskuterar också att förstärka personkontrollen."
 • "De menar att rutinerna för attest bör ses över och att fler än en person måste vara involverade för att kunna verkställa en utbetalning."
 • "Bland annan helt alkoholfri representation, nya skriftliga rutiner för attest och uppdrag är påbörjade för att förtydliga styrdokument, uppföljning och samspelet med de olika revisionsnivåerna, säger Åsa Wiklund Lång."
 • "Den säger också att rutinen för attest behöver justeras och att skriftliga rutiner behöver utvecklas."
 • "Rapporten slår också fast att ” attest har skett utan laglig grund ”."
 • "Han hade en falsk födelse- attest, pengar motsvarande 45.000 kr i fem olika valutor, tre mobiltelefon- er och fem sim-kort."
 • "– När jag pendlar till jobbet måste jag visa passet och en attest på att jag jobbar i Norge."
 • "Kanske måste vi se över rutiner, till exempel när det gäller attest och så vidare."

Vad betyder attest inom juridik ?

intyg

Relaterat till attest

beteckning

bemyndigande

säkerhet

bevis

tillåtelse

bekräftelse

visshet

Diskussion om ordet attest

attest

attest
attested
attested
Verb

Översättningar

Hur används ordet attest

 • "His high fever attested to his illness"
 • "I attest this signature"
 • "This word is not attested until 1993"

Ordet attest har 5 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom utbildning
 • Inom lingvistik
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
sjöfart
utbildning
lingvistik
militärväsen
generell

Vad betyder attest inom sjöfart ?

provide evidence for; stand as proof of

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till attest (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till attest (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet attest inom utbildning

affirm to be true,genuine, or correct, asin an official capacity

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Synonymer till attest (inom utbildning)

Möjliga synonymer till attest (inom utbildning)

Vanlig betydelse av ordet attest inom lingvistik

establish or verify the usage of

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till attest (inom lingvistik)

Ordet attest inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till attest (inom militärväsen)

Ordet attest inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet attest