berättigande

berättigandet
berättiganden
berättigandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet berättigande på svenska?

Obestämd singular: berättigande
Bestämd singular: berättigandet
Obestämd plural: berättiganden
Bestämd plural: berättigandena

Hur används ordet berättigande

 • "– Försäkringen lever ett helt eget liv, utan koppling till konsumentens vardag, det är väl det som gör att man kan ifrågasätta om den har ett berättigande, när den inte funkar i verkligheten."
 • "Ser vi till att leverera lösningar som är längst fram har vi ett berättigande på marknaden."
 • "Enda sättet att få fred är att båda sidor erkänner att den andra sidan har ett berättigande, säger Arne Ruth."
 • "Handläggningen berör bedömningen av berättigande av assistansstöd enligt LSS vilket ledde till en omprövning av många människors assistansstöd."
 • "Gör man inte det så har man inget berättigande."
 • "Däremot anser Lars Vilks att händelserna tidigare inte tagits på allvar och att han därmed också har saknat berättigande till skydd."
 • "- Kristendomen och de värderingarna som är tillämpbara i politiken är grunden för det här partiets existens och däri ligger vårt berättigande, säger Hägglund i dag till SVT."
 • "” Tvångsförflyttningar av civila och den avsiktliga förstörelsen av hem och egendom utan att det finns ett militärt berättigande, kan utgöra krigsbrott ”, fortsätter Rovera i uttalandet."
 • "” Påförs utan berättigande ”"
 • "” Allt som är ärlig menat har samma berättigande oavsett om det är buskis eller dramatik ”."

Diskussion om ordet berättigande

berättiga

berättigar
berättigade
berättigat
Verb

Hur böjs ordet berättiga på svenska?

Presens: berättigar
Preteritum: berättigade
Supinum: berättigat

Hur används ordet berättiga

 • "Tingsrätten anser inte att kränkningen är tillräcklig för att berättiga till skadestånd."
 • "Då blir det minst 180 000 personer som upplever oegentligheter som kan berättiga till ekonomisk kompensation, säger företagets vd Thomas Lööw."
 • "Skulle ett sådant här hänsynslöst brott kunna berättiga en till rättspsykiatrisk vård?"
 • "TT : Finns det några omständigheter som skulle kunna berättiga till att samarbetsavtal sägs upp, anser du?"
 • "” Vi har gång på gång bett SAS om att lägga fram dokumentation som kan berättiga suspenderingarna, men vi har inte sett någon ”, säger CAU:s viceordförande Jean Pierre Schomburg i ett uttalande."
 • "- Alla rättegångar är öppna, alla misstänkta har fått tillgång till advokater och vissa har till och med friats när inga bevis har funnits för att berättiga deras skuld."
 • "Enligt Skatteverket ska pensionen från riksdagen de första fem åren räknas som inkomst av anställning och därmed berättiga till jobbavdraget."
 • "Personer med bidragsanställning kan enligt Maria Mindhammar hamna i en riktig rävsax : för att vara berättigad till lönebidrag måste man vara inskriven hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som a-kassan nu kan kräva att man skriver ut sig för att arbetet ska berättiga till ny ersättning."
 • "Om vi väl har utfört ett första miljövänligt beteende använder vi det för att berättiga att vi inte behöver bete oss miljövänligt i nästa steg, menar forskarna."
 • "Vi tycker att under de här omständigheterna så är vi berättiga till extra ersättning."
 • "Tingsrätten anser inte att kränkningen är tillräcklig för att berättiga till skadestånd."
 • "Då blir det minst 180 000 personer som upplever oegentligheter som kan berättiga till ekonomisk kompensation, säger företagets vd Thomas Lööw."
 • "Skulle ett sådant här hänsynslöst brott kunna berättiga en till rättspsykiatrisk vård?"
 • "TT : Finns det några omständigheter som skulle kunna berättiga till att samarbetsavtal sägs upp, anser du?"
 • "” Vi har gång på gång bett SAS om att lägga fram dokumentation som kan berättiga suspenderingarna, men vi har inte sett någon ”, säger CAU:s viceordförande Jean Pierre Schomburg i ett uttalande."
 • "- Alla rättegångar är öppna, alla misstänkta har fått tillgång till advokater och vissa har till och med friats när inga bevis har funnits för att berättiga deras skuld."
 • "Enligt Skatteverket ska pensionen från riksdagen de första fem åren räknas som inkomst av anställning och därmed berättiga till jobbavdraget."
 • "Personer med bidragsanställning kan enligt Maria Mindhammar hamna i en riktig rävsax : för att vara berättigad till lönebidrag måste man vara inskriven hos Arbetsförmedlingen, samtidigt som a-kassan nu kan kräva att man skriver ut sig för att arbetet ska berättiga till ny ersättning."
 • "Om vi väl har utfört ett första miljövänligt beteende använder vi det för att berättiga att vi inte behöver bete oss miljövänligt i nästa steg, menar forskarna."
 • "Vi tycker att under de här omständigheterna så är vi berättiga till extra ersättning."

Rim på berättiga

Vad betyder berättiga inom vardagligt ?

ge befogenhet

Möjliga synonymer till berättiga

Diskussion om ordet berättiga