grund

grunden
grunder
grunderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet grund på svenska?

Obestämd singular: grund
Bestämd singular: grunden
Obestämd plural: grunder
Bestämd plural: grunderna

Hur används ordet grund

 • "Ryktet är helt utan grund"
 • "De lade grunden till huset"
 • "Det finns ingen grund för klagomål"
 • "Doktorns rapport gav ingen grund till oro"
 • "Skyskrapan var byggd på en grund av solitt berg"
 • "De flesta människor är där dom är på mycket goda grunder"
 • "Med egna breda erfarenheter hade Johan fått en sällsynt god grund för att lämna den anställdes trygghet och kunde nu äntligen ägna sig helt åt egna affärer."
 • "Men på grund av slarvig journalistik angavs adressen till fel hönsfarm."
 • "Koka pasta och lägg upp som grund i djupa tallrikar."
 • "Framför allt på grund av att lokalytan är så pass begränsad att det inte kommer att få plats, säger planeringsledare Margreth Tallvid."
 • "Redan för två år sedan var gymnasiet i allvarlig gungning på grund av ett lågt antal ansökningar."
 • "Totalt har sju personer dött på grund av svininfluensa där alla utom en bedöms ha tillhört en riskgrupp."
 • "Han har dock inte kunnat sväras in på grund av sin sjukdom."
 • "– Senast i förra veckan har han haft svårt att sova på grund av andningsproblem, men vi vet ju inte om det beror på svavelvätet, säger Johan Sylvén."
 • "– Jag behövde en intellektuell grund för att förstå varför vi agerade initialt som vi gjorde efter att första fallet kom in."
 • "Det visar att de valts ut utan någon särskild misstanke, endast på grund av att de inte såg nordiska ut."
 • "Det finns ingen grund för den sortens uppförande"
 • "Jag har belyst den roll familjen spelar för att lägga grunden till en god utbildning"
 • "Historien har en grund av sanning"
 • "Den höga grunden till templets inhägnade område"

Ordet grund har 12 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom handel
 • Inom allmänt
 • Inom byggnadskonst
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom trädgårdskonst
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
fotografi
handel
allmänt
byggnadskonst
slang
generell
trädgårdskonst
bildligt
generell
generell
generell
generell

Vad betyder grund inom fotografi ?

skäl

Översättningar

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

Ordet grund inom handel

underlag, grundval

Översättningar

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

Ordet grund inom allmänt

underbyggnad

Översättningar

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

Relaterat till grund

land

början

Ordet grund inom byggnadskonst

grundval, förarbete

Översättningar

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

Relaterat till grund

botten

Ordet grund inom slang

bas,grundval

Översättningar

Engelska
 • base  [ allmänt ]

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

Relaterat till grund

stöd

Ordet grund inom trädgårdskonst

allmänt; grundval, underlag

Översättningar

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

Relaterat till grund

form

Ordet grund inom bildligt

Översättningar

Möjliga synonymer till grund

Ordet grund inom generell

Ordet grund inom generell

Ordet grund inom generell

grund

grundast
grundaste
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet grund på svenska?

Komparativ: grundast
Superlativ: grundaste

Hur används ordet grund

 • "Nu frias alltså familjen av Blekinge tingsrätt på grund av att det saknas tillräckliga bevis."
 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "Kartorna var från 1980 – alltså mitt under det kalla kriget och bara ett år innan U137 gick på grund utanför Karlskrona."
 • "Mohamad Burghul tvingades att lämna sin frisörsalong i Aleppo på av grund kriget i Syrien."
 • "– Därför var inte frågan aktuell på grund av att det av tradition inte har betalats ut någon tjänstepension i allsvenskan därför att det inte funnits något avtal i hockeyallsvenskan som reglerat det, säger klubbdirektören Rolf Lindberg till tidningen."
 • "I vanliga fall är de 22 barn på syskonavdelningarna och på grund av bristen på förskoleplatser kommer grupperna under våren bli ännu större."
 • "Detta klarar inte Karlskrona kommun av på grund av personalbrist inom socialförvaltningen."
 • "Det är tågstopp mellan Ronneby och Karlskrona på grund av ett sabotage vid 01.30-tiden på natten till fredagen."
 • "I Blekinge ligger motsvarande siffra på mellan 0,5 och 0,74 procent av befolkningen som är sjukskrivna på grund av stress i de värst drabbade kommunerna."
 • "– Han hade fått någon snedtändning på grund av missbruk men är omhändertagen av sjukvården, säger Henrik Johansson, polisen Kristiandstad."
 • "Nu frias alltså familjen av Blekinge tingsrätt på grund av att det saknas tillräckliga bevis."
 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "Kartorna var från 1980 – alltså mitt under det kalla kriget och bara ett år innan U137 gick på grund utanför Karlskrona."
 • "Mohamad Burghul tvingades att lämna sin frisörsalong i Aleppo på av grund kriget i Syrien."
 • "– Därför var inte frågan aktuell på grund av att det av tradition inte har betalats ut någon tjänstepension i allsvenskan därför att det inte funnits något avtal i hockeyallsvenskan som reglerat det, säger klubbdirektören Rolf Lindberg till tidningen."
 • "I vanliga fall är de 22 barn på syskonavdelningarna och på grund av bristen på förskoleplatser kommer grupperna under våren bli ännu större."
 • "Detta klarar inte Karlskrona kommun av på grund av personalbrist inom socialförvaltningen."
 • "Det är tågstopp mellan Ronneby och Karlskrona på grund av ett sabotage vid 01.30-tiden på natten till fredagen."
 • "I Blekinge ligger motsvarande siffra på mellan 0,5 och 0,74 procent av befolkningen som är sjukskrivna på grund av stress i de värst drabbade kommunerna."
 • "– Han hade fått någon snedtändning på grund av missbruk men är omhändertagen av sjukvården, säger Henrik Johansson, polisen Kristiandstad."

Vad betyder grund inom allmänt ?

plats med lågt vattendjup

Översättningar

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

grund

grundet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet grund

 • "Nu frias alltså familjen av Blekinge tingsrätt på grund av att det saknas tillräckliga bevis."
 • "I hela landet fick anställda stanna i genomsnitt 6,5 dagar på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn, vilket är en hel dag mer än under 2011."
 • "Kartorna var från 1980 – alltså mitt under det kalla kriget och bara ett år innan U137 gick på grund utanför Karlskrona."
 • "Mohamad Burghul tvingades att lämna sin frisörsalong i Aleppo på av grund kriget i Syrien."
 • "– Därför var inte frågan aktuell på grund av att det av tradition inte har betalats ut någon tjänstepension i allsvenskan därför att det inte funnits något avtal i hockeyallsvenskan som reglerat det, säger klubbdirektören Rolf Lindberg till tidningen."
 • "I vanliga fall är de 22 barn på syskonavdelningarna och på grund av bristen på förskoleplatser kommer grupperna under våren bli ännu större."
 • "Detta klarar inte Karlskrona kommun av på grund av personalbrist inom socialförvaltningen."
 • "Det är tågstopp mellan Ronneby och Karlskrona på grund av ett sabotage vid 01.30-tiden på natten till fredagen."
 • "I Blekinge ligger motsvarande siffra på mellan 0,5 och 0,74 procent av befolkningen som är sjukskrivna på grund av stress i de värst drabbade kommunerna."
 • "– Han hade fått någon snedtändning på grund av missbruk men är omhändertagen av sjukvården, säger Henrik Johansson, polisen Kristiandstad."

Vad betyder grund inom sjöfart ?

plats med lågt vattendjup

Översättningar

Engelska

Synonymer till grund

Möjliga synonymer till grund

Relaterat till grund

försåt

grundhet

grundhet