block

blocket
block
blocken
Substantiv [t]

Översättningar

Fotograf: Thuresson

Hur böjs ordet block på svenska?

Obestämd singular: block
Bestämd singular: blocket
Obestämd plural: block
Bestämd plural: blocken

Hur används ordet block

 • "Problemet är att de nya block som vi ska flytta in i inte är färdiga på flera år, säger landstingsdirektör Peter Lilja till tidningen."
 • "– Och hon har fått ballonger, hörlurar, godis, block, pennor, smycken och hårsaker och många fina kort och brev."
 • "Andreas Pettersson hade visserligen ingen avtalad intervjutid, men hoppades på tur och kom komplett utrustad med kamera, block och penna."
 • "- Om det blir som i dag med två rätt stora block som möjligen kan regera i minoritet med hjälp av varandra, så väntar en ökenvandring för SD."
 • "När polisen slog till mot 28-åringens bostad hittades mappar och block med listor på flera affärsmän och företagare i västra Blekinge."
 • "Två tydliga block ställs nu mot varandra i kommunen – där kommunstyrelsens blivande ordförande Louise Erixon totalt samlat 27 mandat."
 • "– Svenska kraftnät har beordrat ändrad beredskapstid för ett av Karlshamnsverkets tre block."
 • "– Jag tycker att det är en omodern lösning, eftersom det inte finns något block som kan bilda en egen majoritet."
 • "Samtidigt som politiken på riksdagsplanet verkar vara låst i olika block, är möjligheterna till kompromisser bättre på andra håll i landet."
 • "När det nu kraschlandar på det sättet det gör, blir det ett svårt bakslag för Sverigedemokraternas ambition att skapa ett konservativt block, säger Mats Knutson, som själv kommer från Sölvesborg."

Ordet block har 7 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom teknik
 • Inom kontor
 • Inom politik
 • Inom snickeri
 • Inom byggnadskonst
 • Inom generell
geologi
teknik
kontor
politik
snickeri
byggnadskonst
generell

Vad betyder block inom geologi ?

större stycke (av något material, t.ex. sten)

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Relaterat till block

tyngd

stöd

hinder

täthet

storlek

helhet

Ordet block inom teknik

Block, en mekanisk anordning som består av ett eller flera linhjul i ett blockhus, gjort för att leda ett rep. http://sv.wikipedia.org/wiki/Block_%28enkel_maskin%29

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Relaterat till block

lyftning

Ordet block inom kontor

En bunt papper häftade efter en kant.

Översättningar

Engelska

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom politik

Fotograf: Thuresson
En grupp av olika partier som tycker ungefär lika i många frågor

Översättningar

Ordet block inom snickeri

Översättningar

Engelska

Synonymer till block

Ordet block inom byggnadskonst

Lådformig; fyrkantig form

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom generell

Översättningar

Synonymer till block

block

block
blocked
blocked
Verb

Översättningar

Hur används ordet block

 • "Her arteries are blocked"
 • "Block his election"
 • "His brother blocked him at every turn"
 • "block the signals emitted by this station"
 • "block the way"
 • "Blocked funds"
 • "block trains"
 • "block a muscle"
 • "block a nerve"
 • "The thick curtain blocked the action on the stage"
 • "block the book cover"
 • "block the wheels of a car"
 • "block a garment"
 • "block the graphs so one can see the results clearly"

Ordet block har 10 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom golf
 • Inom järnväg
 • Inom teknik
 • Inom mat
 • Inom typografi
 • Inom byggnadskonst
 • Inom skor
 • Inom bildligt
matematik
ALLMÄNT
golf
järnväg
teknik
mat
typografi
byggnadskonst
skor
bildligt

Ordet block inom matematik

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom järnväg

run on a block system

Översättningar

Ordet block inom teknik

interrupt the normal function of by means of anesthesia

Översättningar

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom mat

shut out from view

Översättningar

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom typografi

stamp or emboss a title or design on a book with a block

Översättningar

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom byggnadskonst

support, secure, or raise with a block

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom skor

shape by using a block: "Block a hat"

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom bildligt

shape into a block or blocks

Översättningar

Möjliga synonymer till block

block

blocks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet block

 • "they put their paintings on the block"
 • "he threw a rolling block into the line backer"
 • "the engine had to be replaced because the block was cracked"
 • "the drain pipes were all blocked by debris"
 • "the four kids all lived in the same block"
 • "the pyramids were built with large stone blocks"
 • "he lives in the next block"
 • "he reserved a large block of seats"
 • "he held a large block of the company's stock"
 • "there is a block of classrooms in the west wing"
 • "since blocks are often defined as a single sector, the terms `block' and `sector' are sometimes used interchangeably"
 • "I knew his name perfectly well but I had a temporary block"

Ordet block har 18 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom byggnadskonst
 • Inom trafik
 • Inom musik
 • Inom norgespec, teknik
 • Inom politik
 • Inom generell
 • Inom järnväg
 • Inom matematik
 • Inom film
 • Inom telefoni
 • Inom militärväsen
 • Inom meteorologi
 • Inom bilar
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom slang
generell
teknik
byggnadskonst
trafik
musik
norgespec, teknik
politik
generell
järnväg
matematik
film
telefoni
militärväsen
meteorologi
bilar
generell
generell
slang

Ordet block inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom teknik

an obstruction in a pipe or in a tube

Översättningar

Svenska

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom byggnadskonst

a square-shaped lot of buildings, on four sides surrounded by streets

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom trafik

Översättningar

Svenska

Ordet block inom musik

i orgel

Översättningar

Svenska

Ordet block inom norgespec teknik

printing

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom politik

hindra att ett politiskt beslut fattas el verkställs

Översättningar

Svenska

Ordet block inom generell

a solid piece of something (usually having flat rectangular sides)

Översättningar

Svenska

Ordet block inom järnväg

a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings

Översättningar

Svenska

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

 • block [ construction ]

Ordet block inom matematik

a three-dimensional shape with six square or rectangular sides

Översättningar

Svenska
 • kub  [ geometri ]

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom film

a number or quantity of related things dealt with as a unit

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom telefoni

housing in a large building that is divided into separate units

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom militärväsen

a sector or group of sectors that function as the smallest data unit permitted

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom meteorologi

an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension

Översättningar

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom bilar

Översättningar

Svenska

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Ordet block inom generell

Översättningar

Svenska

Synonymer till block

Ordet block inom generell

put on the auction block=falla under klubban/klubba bort

Översättningar

Synonymer till block

Ordet block inom slang

A piece of wood

Översättningar

Svenska

Synonymer till block

Möjliga synonymer till block

Block

Substantiv

Översättningar

Svenska
 • BLK  [ data ]

Översättningar

Svenska
 • BLK  [ data ]

Synonymer till Block

 • BLK [ förkortning, data ]

block

Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska