embarrass

embarrass
embarrassed
embarrassed
Verb

Översättningar

Synonymer till embarrass

Ordet embarrass har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom teknik
bildligt
generell
teknik

Ordet embarrass inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till embarrass (inom bildligt)

Ordet embarrass inom generell

cause to be embarrassed; cause to feel self-conscious

Synonymer till embarrass (inom generell)

Ordet embarrass inom teknik

Synonymer till embarrass (inom teknik)

Möjliga synonymer till embarrass (inom teknik)

Diskussion om ordet embarrass