fog

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet fog

 • "Bolaget hävdar att kommunen inte hade något fog för att säga upp kontraktet."
 • "” Enligt min mening finns det fog för uppfattningen att domskälen är kortfattade."
 • "Kommunen hade fog för avstängningen av Tullskolans rektor Johan Johansson."
 • "Och även om hon inte delar uppfattningen att kommunen med hänvisning till kollektivavtalet hade fog för avstängningen av rektorn, så finns det delar i granskningen som hon ställer sig bakom."
 • "Utredningen visar att kommunen hade fog att stänga av Johan Johansson enligt kollektivavtalet."
 • "Det är i undantagsfall man får uppskov, men vi måste också beakta att de här människorna ska komma ut en dag och fortsätta leva sitt liv och förhoppningsvis göra det på ett bra sätt, så ibland finns det fog för att bevilja uppskov av olika skäl, säger Tatjana Johansen, gruppchef på Kriminalvårdens placeringssektion."
 • "Personalansvarsnämnden utredde om det fanns fog för att polisanmäla den anställde för hets mot folkgrupp men kom fram till att så inte var fallet."
 • "Svar på om det fanns fog för rädslan att någon faktiskt tagit steget och skickat något för att skada."
 • "Men arrendatorerna anser inte att det finns fog för en höjning och fick rätt i tingsrätten."
 • "Christina Mattisson tycker inte att det finns fog för att vara nöjd och säger att ungdomsarbetslösheten ökar, precis som att det blivit fler fattiga barnfamiljer under den här mandatperioden."

Vad betyder fog inom medicin ?

anliggningsyta mellan olika delar i en konstruktion, vanligen med utfyllnad av ett sammanbindande fogmaterial såsom lim, murbruk eller dylikt

Diskussion om ordet fog

fog

fogen
fogar
fogarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet fog på svenska?

Obestämd singular: fog
Bestämd singular: fogen
Obestämd plural: fogar
Bestämd plural: fogarna

Hur används ordet fog

 • "Ånga har trängt in i fogarna i träpanelen"
 • "Hon har stickat ihop de två styckena noggrant så att man inte kan se fogen"
 • "Stuck täckte alla fogar"
 • "Rum med paneler med minsta möjliga antal fogar"
 • "Bolaget hävdar att kommunen inte hade något fog för att säga upp kontraktet."
 • "” Enligt min mening finns det fog för uppfattningen att domskälen är kortfattade."
 • "Kommunen hade fog för avstängningen av Tullskolans rektor Johan Johansson."
 • "Och även om hon inte delar uppfattningen att kommunen med hänvisning till kollektivavtalet hade fog för avstängningen av rektorn, så finns det delar i granskningen som hon ställer sig bakom."
 • "Utredningen visar att kommunen hade fog att stänga av Johan Johansson enligt kollektivavtalet."
 • "Det är i undantagsfall man får uppskov, men vi måste också beakta att de här människorna ska komma ut en dag och fortsätta leva sitt liv och förhoppningsvis göra det på ett bra sätt, så ibland finns det fog för att bevilja uppskov av olika skäl, säger Tatjana Johansen, gruppchef på Kriminalvårdens placeringssektion."
 • "Personalansvarsnämnden utredde om det fanns fog för att polisanmäla den anställde för hets mot folkgrupp men kom fram till att så inte var fallet."
 • "Svar på om det fanns fog för rädslan att någon faktiskt tagit steget och skickat något för att skada."
 • "Men arrendatorerna anser inte att det finns fog för en höjning och fick rätt i tingsrätten."
 • "Christina Mattisson tycker inte att det finns fog för att vara nöjd och säger att ungdomsarbetslösheten ökar, precis som att det blivit fler fattiga barnfamiljer under den här mandatperioden."
 • "En fog är anslutningsstället mellan två delar"

Ordet fog har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom snickeri
 • Inom byggnadskonst
generell
snickeri
byggnadskonst

Vad betyder fog inom generell, generell, generell ?

snickeri

teknik

snickeri

Översättningar (inom generell)

Engelska

Möjliga synonymer till fog (inom generell)

Ordet fog inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till fog (inom snickeri)

Ordet fog inom byggnadskonst

snickeri

Översättningar (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till fog (inom byggnadskonst)

 • fals [ byggnadskonst ]
 • skarv [ teknik ]

Diskussion om ordet fog

fog

fog
fogged
fogged
Verb

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till fog (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet fog

fog

fogs
Substantiv

Översättningar

Svenska
 • tjocka  [ sjöfart, vardagligt, meteorologi ]
 • dimma  [ meteorologi ]
 • slöja  [ fotografi ]

Ordet fog har 3 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
meteorologi
vardagligt
generell

Vad betyder fog inom meteorologi ?

droplets of water vapor suspended in the air near the ground

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska
 • dimma  [ meteorologi ]

Möjliga synonymer till fog (inom meteorologi)

Ordet fog inom vardagligt

an atmosphere in which visibility is reduced because of a cloud of some substance

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • tjocka  [ sjöfart, vardagligt, meteorologi ]

Synonymer till fog (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fog (inom vardagligt)

Ordet fog inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till fog (inom generell)

Diskussion om ordet fog

FOG

Substantiv

Synonymer till FOG (inom generell)

Vad betyder FOG inom förkortning, data ?

First Osborne Group

Diskussion om ordet FOG