baffle

baffles
Substantiv

Översättningar

Synonymer till baffle

Ordet baffle har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom meteorologi
  • Inom teknik
teknik
meteorologi
teknik

Vad betyder baffle inom teknik ?

controls or directs flow of fluid or energy

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till baffle (inom teknik)

Möjliga synonymer till baffle (inom teknik)

Ordet baffle inom teknik

check the emission of (sound)

Diskussion om ordet baffle

  • Popcorn - 2008-06-11

    lägg till betydelsen skiljevägg

baffle

baffle
baffled
baffled
Verb

Översättningar (inom teknik)

Ordet baffle har 4 betydelser

  • Inom ålderdomlig
  • Inom däggdjur
  • Inom teknik
  • Inom generell
ålderdomlig
däggdjur
teknik
generell

Ordet baffle inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till baffle (inom ålderdomlig)

Ordet baffle inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Ordet baffle inom teknik

check the emission of (sound)

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till baffle (inom teknik)

Möjliga synonymer till baffle (inom teknik)

Ordet baffle inom generell

Diskussion om ordet baffle