helter skelter

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till helter skelter

Diskussion om ordet helter skelter

helter skelter

helter skelters
Substantiv

Översättningar

Ordet helter skelter har 2 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom teknik
meteorologi
teknik

Ordet helter skelter inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till helter skelter (inom teknik)

Diskussion om ordet helter skelter