regulate

regulate
regulated
regulated
Verb

Synonymer till regulate

Hur används ordet regulate

  • "regulate the temperature"

Ordet regulate har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom teknik
vardagligt
generell
teknik

Ordet regulate inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet regulate inom generell

fix or adjust the time, amount, degree, or rate of

impose regulations on

Synonymer till regulate (inom generell)

Uttryck till regulate (inom generell)

Ord i uttryck för regulate (inom generell)

Möjliga synonymer till regulate (inom generell)

Ordet regulate inom teknik

Synonymer till regulate (inom teknik)

Diskussion om ordet regulate

  • Siggelof - 2010-07-21

    Regulate oftast instiftande av lagar och förordningar, inte reglera mellanhavanden. Där passar settle bättre.