rectify

rectify

rectifies

rectified

rectified

rectifying

Verb
set straight or right

Synonymer

kemi
elektricitet
matematik
Bestämning av en kurvas längd