gauge

[gejdsj]
(-)(-)(-)
Substantiv

Hur uttalas ordet gauge?

[gejdsj]

Vad betyder gauge inom generell ?

mått på finmaskigheten i en strumpa

Diskussion om ordet gauge

gauge

gauges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gauge har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom järnväg
juridik
järnväg

Vad betyder gauge inom juridik ?

an instrument for measuring and indicating a quantity or for testing conformity with a standard

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till gauge (inom juridik)

Möjliga synonymer till gauge (inom juridik)

Ordet gauge inom järnväg

The distance between the rails of a railway.

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till gauge (inom järnväg)

Diskussion om ordet gauge

gauge

gauge
gauged
gauged
Verb

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till gauge (inom järnväg)

Diskussion om ordet gauge