readjust

readjust
readjusted
readjusted
Verb

Översättningar

Synonymer till readjust

Hur används ordet readjust

  • "After moving back to America, he had to readjust"

Ordet readjust har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet readjust inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet readjust inom generell

adjust anew

adjust again after an initial failure

Synonymer till readjust (inom generell)

Uttryck till readjust (inom generell)

Diskussion om ordet readjust