order

ordern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet order

 • "En order till soldaterna bröt den totala stillheten"
 • "På president Donald Trumps order bombade amerikanska styrkor inatt en regimkontrollerad flygbas i Syrien, som ett direkt svar på gasattacken i onsdag då minst 72 personer dog."
 • "– Det är naturligtvis tråkigt men jag har förståelse för att styrelsen har fått order att vi inte får genomföra det, säger Mats Olsson."
 • "Allt på order av den anställde."
 • "Strax senare lyfte spaningsplan från F 17 med order från ÖB att ta bilder över Almö."
 • "I början av augusti skrev också indiska dagstidningen The Economic Times att Indien lämnat en intresseförfrågan till sex företag, bland annat Saab, kring en order om sex ubåtar."
 • "Försvarskoncernen Saab har fått en order från Försvarets Materielverk ( FMV ) för att uppgradera svenska marinens korvetter HMS Gävle och HMS Sundsvall."
 • "Om inte varvet får en order på ubåten A26 och HTM Gotland hotar varsel och uppsägningar inom kort, menar brevskrivarna."
 • "– Denna order är ytterligare ett bevis på vår förmåga att producera moderna och konkurrenskraftiga lösningar inom ytfartyg, Ola Alfredsson, vd för ThyssenKrupp Marine Systems AB, som tidigare byggt överbyggnader till exempelvis Visbykorvetterna och den indiska korvettklassen P28."
 • "En planerad order på två nya ubåtar av typen A26, som presenterats som den nya generationens ubåt, havererade i våras sedan FMV och Kockums tyska ägare inte kunnat komma överens om betalning och exportvillkor."
 • "Hundratals jobb hotas sedan ubåtstillverkaren Kockums tyska ägare ThyssenKrupp Marine Systems hamnat i konflikt med Försvarets materielverk ( FMV ) om betalning rörande en order av nya A 26-ubåtar."

Ordet order har 3 betydelser

 • Inom ur
 • Inom militärväsen
 • Inom ekonomi
ur
militärväsen
ekonomi

Vad betyder order inom ur ?

(tvingande) uppmaning till någon att göra något (med strikt förväntan om lydnad)

Översättningar

Engelska

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Vanlig betydelse av ordet order inom militärväsen

Översättningar

Engelska

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Mindre vanlig betydelse av ordet order inom ekonomi

Översättningar

Engelska

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

order

Substantiv

Hur används ordet order

 • "På president Donald Trumps order bombade amerikanska styrkor inatt en regimkontrollerad flygbas i Syrien, som ett direkt svar på gasattacken i onsdag då minst 72 personer dog."
 • "– Det är naturligtvis tråkigt men jag har förståelse för att styrelsen har fått order att vi inte får genomföra det, säger Mats Olsson."
 • "Allt på order av den anställde."
 • "Strax senare lyfte spaningsplan från F 17 med order från ÖB att ta bilder över Almö."
 • "I början av augusti skrev också indiska dagstidningen The Economic Times att Indien lämnat en intresseförfrågan till sex företag, bland annat Saab, kring en order om sex ubåtar."
 • "Försvarskoncernen Saab har fått en order från Försvarets Materielverk ( FMV ) för att uppgradera svenska marinens korvetter HMS Gävle och HMS Sundsvall."
 • "Om inte varvet får en order på ubåten A26 och HTM Gotland hotar varsel och uppsägningar inom kort, menar brevskrivarna."
 • "– Denna order är ytterligare ett bevis på vår förmåga att producera moderna och konkurrenskraftiga lösningar inom ytfartyg, Ola Alfredsson, vd för ThyssenKrupp Marine Systems AB, som tidigare byggt överbyggnader till exempelvis Visbykorvetterna och den indiska korvettklassen P28."
 • "En planerad order på två nya ubåtar av typen A26, som presenterats som den nya generationens ubåt, havererade i våras sedan FMV och Kockums tyska ägare inte kunnat komma överens om betalning och exportvillkor."
 • "Hundratals jobb hotas sedan ubåtstillverkaren Kockums tyska ägare ThyssenKrupp Marine Systems hamnat i konflikt med Försvarets materielverk ( FMV ) om betalning rörande en order av nya A 26-ubåtar."

Vad betyder order inom generell ?

(tvingande) uppmaning till någon att göra något (med strikt förväntan om lydnad)

order

orders
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet order

 • "men from the fraternal order will staff the soup kitchen today"
 • "the British ships dropped anchor and waited for orders from London"
 • "it was on the order of a mile"
 • "an explosion of a low order of magnitude"
 • "law and order"
 • "order ruled in the streets"
 • "IBM received an order for a hundred computers"
 • "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation"
 • "there were mistakes in the ordering of items on the list"

Ordet order har 10 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom religion
 • Inom militärväsen
 • Inom astronomi
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom allmänt
 • Inom generell
ekonomi
religion
militärväsen
astronomi
generell
ALLMÄNT
generell
teknik
allmänt
generell

Vanligast betydelse av ordet order inom ekonomi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till order

Mindre vanlig betydelse av ordet order inom religion

Översättningar

Svenska
 • orden  [ organisation ]
 • krets  [ sociologi ]

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom militärväsen

(often plural) a command given by a superior (e.g., a military or law enforcement officer) that must be obeyed

Översättningar

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom astronomi

a degree in a continuum of size or quantity

Översättningar

Svenska

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom generell

established customary state esp. of society

Översättningar

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom generell

a commercial document used to request someone to supply something in return for payment

Översättningar

Svenska

Synonymer till order

Ordet order inom teknik

a body of rules followed by an assembly

Översättningar

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom allmänt

(biology) taxonomic group containing one or more families

Översättningar

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom generell

putting in order

Översättningar

Möjliga synonymer till order

order

order
ordered
ordered
Verb

Översättningar

Hur används ordet order

 • "I did as I was ordered"
 • "The captain ordered them to stay where they were"
 • "Order me some flowers"
 • "the doctor ordered her long walks in the forest"
 • "Order these files"
 • "i'd like you to order that table"
 • "order these plates from smallest to biggest"

Ordet order har 7 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom kontor
 • Inom medicin
 • Inom data
 • Inom golf
 • Inom generell
 • Inom generell
ålderdomlig
kontor
medicin
data
golf
generell
generell

Vad betyder order inom ålderdomlig ?

tell somebody to do something

Översättningar

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom kontor

to make a request for something

Översättningar

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom medicin

issue commands or orders for

Översättningar

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom data

bring order to or into

Översättningar

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom golf

Översättningar

Svenska

Synonymer till order

Möjliga synonymer till order

Ordet order inom generell

Översättningar

Synonymer till order

Ordet order inom generell

Översättningar

Svenska