instruct

instruct
instructed
instructed
Verb

Synonymer till instruct

Hur används ordet instruct

  • "He instructed me in building a boat"
  • "She instructed the students to work on their pronounciation"

Ordet instruct har 5 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom ålderdomlig
  • Inom fordon
  • Inom utbildning
  • Inom generell
juridik
ålderdomlig
fordon
utbildning
generell

Vanligast betydelse av ordet instruct inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till instruct (inom juridik)

Möjliga synonymer till instruct (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet instruct inom ålderdomlig

beordra

Översättningar (inom ålderdomlig)

Ordet instruct inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till instruct (inom fordon)

Möjliga synonymer till instruct (inom fordon)

Ordet instruct inom utbildning

give instructions or directions for some task

Översättningar (inom utbildning)

Möjliga synonymer till instruct (inom utbildning)

Ordet instruct inom generell

make aware of

Översättningar (inom generell)

Synonymer till instruct (inom generell)

Möjliga synonymer till instruct (inom generell)

Diskussion om ordet instruct