acquaint

acquaint
acquainted
acquainted
Verb

Synonymer till acquaint

Ordet acquaint har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
lingvistik
generell
ålderdomlig

Ordet acquaint inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till acquaint (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till acquaint (inom lingvistik)

Ordet acquaint inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till acquaint (inom generell)

Ordet acquaint inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till acquaint (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet acquaint