cater

cater
catered
catered
Verb

Översättningar

Synonymer till cater

Ordet cater har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom juridik
allmänt
juridik

Vad betyder cater inom allmänt ?

supply food ready to eat; for parties and banquets

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till cater (inom allmänt)

Möjliga synonymer till cater (inom allmänt)

Ordet cater inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till cater (inom juridik)

Möjliga synonymer till cater (inom juridik)

Diskussion om ordet cater

  • - 2009-03-03

    tillgodose

  • - 2010-01-02

    "Utfodra"...