cater

cater
catered
catered
Verb

Översättningar

Ordet cater har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom juridik
allmänt
juridik

Vad betyder cater inom allmänt ?

supply food ready to eat; for parties and banquets

Översättningar

Synonymer till cater

Möjliga synonymer till cater

Ordet cater inom juridik

Översättningar

Synonymer till cater

Möjliga synonymer till cater