get up

get up
got up
gotten up
Verb

Översättningar

Hur används ordet get up

 • "They rose early"
 • "I get up at 7 A.M. every day"
 • "The sergeant got us up at 2 A.M."

Ordet get up har 9 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom meteorologi
 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom anatomi
vardagligt
generell
ekonomi
religion
generell
meteorologi
kläder
generell
anatomi

Ordet get up inom generell

Synonymer till get up

Ordet get up inom ekonomi

get up and out of bed

Synonymer till get up

Möjliga synonymer till get up

Ordet get up inom religion

Synonymer till get up

Möjliga synonymer till get up

Ordet get up inom generell

cause to rise

Ordet get up inom meteorologi

Synonymer till get up

Möjliga synonymer till get up

Ordet get up inom kläder

Synonymer till get up

Ordet get up inom generell

Synonymer till get up

Ordet get up inom anatomi

Synonymer till get up

Möjliga synonymer till get up

 • mug [ education ]