rättesnöre

rättesnöret
rättesnören
rättesnörena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till rättesnöre

Hur böjs ordet rättesnöre på svenska?

Obestämd singular: rättesnöre
Bestämd singular: rättesnöret
Obestämd plural: rättesnören
Bestämd plural: rättesnörena

Hur används ordet rättesnöre

 • "Han är strängt religiös och hans tolkning av Koranen är det enda rättesnöre han lever efter."
 • "Samvetet som rättesnöre"
 • "Ekonomer som Lars Calmfors oroar sig för vart det bär hän om de som har makten inte har ett mål för finanserna, om de saknar ett rättesnöre."
 • "Ett rättesnöre för 2000-talets svenska språk så beskriver utgivarna den nya Språkriktighetsboken."
 • "– Vi ser en väldigt stor förändring i USA som alltid varit ett rättesnöre inom populärkulturen i Sverige."
 • "Om de väljer att pröva ärendet blir deras beslut till ett slutgiltigt rättesnöre för migrationsdomstolarna."
 • "– Jag har minnet som rättesnöre."
 • "Ordet uttalas i detta sammanhang med betoning på första stavelsen, ett ursprungligen religiöst begrepp som betyder rättesnöre, grundregel."
 • "Kritiker har menat att en kanon riskerar att bli ett dogmatiskt rättesnöre om vad som är god konst."
 • "Det eftersom domen kan blir rättesnöre även för framtida domar i liknade fall."

Ordet rättesnöre har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom bildligt
juridik
bildligt

Vad betyder rättesnöre inom juridik ?

levnadsregel, riktlinje, norm

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till rättesnöre (inom juridik)

Möjliga synonymer till rättesnöre (inom juridik)

Relaterat till rättesnöre (inom juridik)

föreskrift

anvisning

befallning

reglering

prövning

grad

prototyp

enhetlighet

Ordet rättesnöre inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till rättesnöre (inom bildligt)

Möjliga synonymer till rättesnöre (inom bildligt)

Diskussion om ordet rättesnöre