preparering

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Synonymer till preparering

Hur används ordet preparering

  • "– Det finns pengar kvar i årets budget för preparering av normalbacken och ungdomshoppbackarna, som räcker en bit."
  • "– Med arbetet för tillverkning av snö och preparering av stora backen beräknas allt stå klart inom ett par veckor."
  • "Inom STF diskuteras nu preparering av vissa fjällsträckor med pistmaskin för att de utländska turisterna ska kunna ta sig fram med lätt utrustning."
  • "Det har varit många timmars preparering i backarna och Internationella skidförbundet FIS har gjort sin snökontroll och gett grönt ljus för tävlingarna :"
  • "Avgifterna ska bland annat gå till konstsnö, el och preparering."
  • "Banan var svårspelad men Stenson var nöjd med arrangörernas preparering."
  • "Under tisdagen droppade det vatten ner på isen vilket tvingade arrangören att stänga av en liten bit av den provisoriska rinken för preparering."
  • "Under SM-veckan i Umeå år 2014 stod kommunen bakom förberedelserna av arrangemanget, men med SM-veckan i mars har man valt att enbart bistå med preparering av spår runt omkring Gammlias skidstadion eftersom en handpåläggning med spårpreparering skulle kosta flera miljoner kronor."

Diskussion om ordet preparering