piercing

[ˈpeːɹsiŋː]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska
 • labret Ungefär  [ kläder ]

Hur uttalas ordet piercing?

[ˈpeːɹsiŋː]

Hur används ordet piercing

 • "Det har vidare framgått att flickan har piercing i ansiktet, vilket inte kan anses vara vanligt bland barn under 15 år ” skriver Mora tingsrätt."
 • "Formuleringen om att flickan hade piercing och då bör vara under 15 år, anser domaren inte ha stor betydelse."
 • "” Ovanligt med piercing ”"
 • "Att flickan har en piercing i ansiktet anser rätten ovanligt för en 14-årig flicka."
 • "Mikael Byman är en av tatuerarna i Ludvika men han är registrerad och godkänd av kommunen till skillnad från de som håller med tatuering och piercing i sina hem."
 • "Kvinnan är 165 cm lång, smal kroppsbyggnad, blå ögon, kort ljust hår, piercing i underläppen, tatueringar på händerna."
 • "Det började också blöda i hennes piercing i höger öra."
 • "Det är en revolverpatron av typen 357 Magnum Winchester Western metal piercing, en likadan kula som användes när dåvarande statsminister Olof Palme blev mördad 1986."
 • "Det är en patron av typen 357 Magnum Winchester Western metal piercing, en likadan kula som användes när dåvarande statsminister Olof Palme blev mördad 1986."
 • "Den som haft tandställning löper mindre risk att drabbas av nickelallergi vid piercing."

Vad betyder piercing inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
Fotograf: Samsara
håltagning på kroppen som följs av fästning av ett smycke, ofta ringar eller stavar av metall

Översättningar

Engelska
 • labret Ungefär  [ kläder ]

pierce

pierce
pierced
pierced
Verb

Översättningar

Hur används ordet pierce

 • "Light pierced through the forest"
 • "The path pierced the jungle"
 • "the knife cut through the flesh"
 • "Her words pierced the students"
 • "The cold pierced her bones"
 • "The scream pierced the night"
 • "The needle pierced her flesh"

Ordet pierce har 6 betydelser

 • Inom färg
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom generell
färg
generell
generell
generell
bildligt
generell

Ordet pierce inom färg

Översättningar

Möjliga synonymer till pierce

Ordet pierce inom generell

cut or make a way through

Ordet pierce inom generell

move or affect (a person's emotions, bodily feelings, etc.) deeply or sharply

Ordet pierce inom generell

sound sharply or shrilly

Ordet pierce inom bildligt

penetrate or cut through with a sharp instrument

Synonymer till pierce

Ordet pierce inom generell

make a hole into

piercing

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet piercing

 • "the piercing needle"
 • "piercing criticism"
 • "piercing cold"
 • "piercing knifelike pains"
 • "piercing screams"
 • "the piercing shriek of sirens"

Ordet piercing har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom sömnad
 • Inom skogsbruk
 • Inom bildligt
 • Inom generell
generell
musik
sömnad
skogsbruk
bildligt
generell

Ordet piercing inom generell

Översättningar

Synonymer till piercing

Ordet piercing inom musik

Översättningar

Synonymer till piercing

Möjliga synonymer till piercing

Ordet piercing inom sömnad

high-pitched and sharp

Synonymer till piercing

Möjliga synonymer till piercing

Ordet piercing inom skogsbruk

Synonymer till piercing

Möjliga synonymer till piercing

Ordet piercing inom bildligt

Synonymer till piercing

Möjliga synonymer till piercing

Ordet piercing inom generell

loud and sharp

piercing

Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska