transfix

transfix
transfixed
transfixed
Verb

Översättningar

Synonymer till transfix

Ordet transfix har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom film
  • Inom sport
färg
film
sport

Ordet transfix inom färg

Översättningar (inom färg)

Möjliga synonymer till transfix (inom färg)

Ordet transfix inom film

Synonymer till transfix (inom film)

Ordet transfix inom sport

pierce with a sharp stake or point

Synonymer till transfix (inom sport)

Diskussion om ordet transfix