penetrate

penetrate
penetrated
penetrated
Verb

Översättningar

Hur används ordet penetrate

  • "The bullet penetrated her chest"

Ordet penetrate har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom data
sport
generell
ALLMÄNT
data

Ordet penetrate inom generell

pass into or through, often by overcoming resistance

Ordet penetrate inom ALLMÄNT

come to understand

Synonymer till penetrate

Ordet penetrate inom data

Synonymer till penetrate

penetrating

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet penetrating

  • "penetrating insight"