reedy

reedier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till reedy

Ordet reedy har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet reedy inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet reedy inom generell

having a tone of a reed instrument

resembling a reed or twig in being slender and fragile

Synonymer till reedy (inom generell)

Uttryck till reedy (inom generell)