svelte

svelter
Adjektiv

Översättningar

Ordet svelte har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom generell
  • Inom botanik
anatomi
generell
botanik

Ordet svelte inom anatomi

Översättningar

Möjliga synonymer till svelte

Ordet svelte inom generell

Synonymer till svelte

Ordet svelte inom botanik

Översättningar

Synonymer till svelte

Möjliga synonymer till svelte