limber

limber
limbered
limbered
Verb

Översättningar

Vad betyder limber inom generell ?

attach the limber, as to a cannon

Översättningar

Synonymer till limber

Möjliga synonymer till limber

limber

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet limber

  • "a limber imagination"

Ordet limber har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom generell
botanik
generell
generell

Ordet limber inom botanik

Översättningar

Möjliga synonymer till limber

Ordet limber inom generell

(used of e.g. personality traits) readily adaptable

Ordet limber inom generell

(used of persons' bodies) capable of moving or bending freely