withy

withier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet withy har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Ordet withy inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till withy

Ordet withy inom botanik

Översättningar

Svenska

withy

Substantiv

Synonymer till withy