flexibel

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet flexibel

 • "I direktiven till regeringens utredning står att utredaren ska ta fram förslag till mer flexibel lagstiftning som öppnar för mindre gemensamt ägda reningsverk."
 • "Det blir en mobil flexibel biblioteksenhet, säger bibliotekschef Tiffany Bodin i ett pressmeddelande."
 • "I rapporten, som enligt Sydöstran ännu inte är offentlig, skriver revisorerna bland annat att medarbetarna i diskussionsgruppen ger ” en alltför onyanserad framställning av verksamheten ”, ” förstärker negativa effekter ” och ” försämrar förutsättningarna att skapa en flexibel organisation ”."
 • "– Här måste vi kunna hitta en mer flexibel lösning, säger Moderaternas vice gruppledare Jan Lennartsson."
 • "Hon menar att pandemin tvingat regionen att bli mer flexibel och mer effektiv i sin kommunikation."
 • "De kommet att hjälpa kommunen att klara omsorgsbehovet och då måste man ha en flexibel syn och inte vara så byråkratisk, säger Louise Erixon, ( SD )."
 • "Man har fått vara flexibel och har fått prioritera vaccinationerna framför allt."
 • "– Utredaren ska titta på hur vi kan åstadkomma en mer flexibel utrikesförvaltning, som lättare kan fokusera på prioriterade frågor, säger Carl Bildt."
 • "Men jämfört med den nuvarande arbetssituationen i Hudiksvall så är arbetsmarknaden i Gävle betydligt mer flexibel."
 • "Så vi måste få en mer flexibel äldreomsorg, säger Helena Brink ( c ) ordförande i omsorgsnämnden Ljusdal."

Vad betyder flexibel inom teknik ?

böjlig

Möjliga synonymer till flexibel

Diskussion om ordet flexibel

flexible

flexibler
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet flexible

 • "a flexible personality"
 • "a flexible character"
 • "flexible schedules"
 • "slim flexible birches"

Ordet flexible har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom generell
botanik
generell

Ordet flexible inom generell

extended meanings; capable of change

able to flex; able to bend easily

bends and snaps back readily without breaking

(inom generell)

Synonymer till flexible (inom generell)

Uttryck till flexible (inom generell)

Diskussion om ordet flexible