flexible

flexibler
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet flexible

 • "a flexible personality"
 • "a flexible character"
 • "flexible schedules"
 • "slim flexible birches"

Ordet flexible har 2 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom generell
botanik
generell

Ordet flexible inom generell

extended meanings; capable of change

able to flex; able to bend easily

bends and snaps back readily without breaking

(inom generell)

Synonymer till flexible (inom generell)

Uttryck till flexible (inom generell)

Diskussion om ordet flexible

flexibel

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till flexibel (inom generell)

Hur används ordet flexibel

 • "I direktiven till regeringens utredning står att utredaren ska ta fram förslag till mer flexibel lagstiftning som öppnar för mindre gemensamt ägda reningsverk."
 • "Det blir en mobil flexibel biblioteksenhet, säger bibliotekschef Tiffany Bodin i ett pressmeddelande."
 • "I rapporten, som enligt Sydöstran ännu inte är offentlig, skriver revisorerna bland annat att medarbetarna i diskussionsgruppen ger ” en alltför onyanserad framställning av verksamheten ”, ” förstärker negativa effekter ” och ” försämrar förutsättningarna att skapa en flexibel organisation ”."
 • "– Här måste vi kunna hitta en mer flexibel lösning, säger Moderaternas vice gruppledare Jan Lennartsson."
 • "Hon menar att pandemin tvingat regionen att bli mer flexibel och mer effektiv i sin kommunikation."
 • "De kommet att hjälpa kommunen att klara omsorgsbehovet och då måste man ha en flexibel syn och inte vara så byråkratisk, säger Louise Erixon, ( SD )."
 • "Man har fått vara flexibel och har fått prioritera vaccinationerna framför allt."
 • "– Utredaren ska titta på hur vi kan åstadkomma en mer flexibel utrikesförvaltning, som lättare kan fokusera på prioriterade frågor, säger Carl Bildt."
 • "Men jämfört med den nuvarande arbetssituationen i Hudiksvall så är arbetsmarknaden i Gävle betydligt mer flexibel."
 • "Så vi måste få en mer flexibel äldreomsorg, säger Helena Brink ( c ) ordförande i omsorgsnämnden Ljusdal."

Vad betyder flexibel inom teknik ?

böjlig

Möjliga synonymer till flexibel

Diskussion om ordet flexibel