trenchant

Adjektiv

Synonymer till trenchant

Hur används ordet trenchant

  • "trenchant distinctions between right and wrong"
  • "a trenchant argument"
  • "trenchant criticism"

Ordet trenchant har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom bildligt
  • Inom generell
teknik
bildligt
generell

Ordet trenchant inom bildligt

Synonymer till trenchant (inom bildligt)

Ordet trenchant inom generell

Synonymer till trenchant (inom generell)

Uttryck till trenchant (inom generell)

Diskussion om ordet trenchant

  • - 2018-10-28

    allvarlig