organisation

[ɔr.ga.nɪ.sa.ˈɧuːn]
organisationen
organisationer
organisationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet organisation?

[ɔr.ga.nɪ.sa.ˈɧuːn]

Hur böjs ordet organisation på svenska?

Obestämd singular: organisation
Bestämd singular: organisationen
Obestämd plural: organisationer
Bestämd plural: organisationerna

Ordet organisation har 3 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom organisation
  • Inom samhälle
organisation
organisation
samhälle

Ordet organisation inom organisation

Översättningar

Synonymer till organisation

Möjliga synonymer till organisation

Relaterat till organisation

struktur

reglering

ordning

förberedelse

alstring

förening

planmässighet

metod

tillstånd

Ordet organisation inom organisation

Översättningar

Engelska
  • trust  [ organisation ]

Synonymer till organisation

Möjliga synonymer till organisation

Ordet organisation inom samhälle

Översättningar

Synonymer till organisation

Möjliga synonymer till organisation

Möjliga synonymer till organisation

organisation

organisations
Substantiv

Översättningar

Ordet organisation har 3 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom militärväsen
  • Inom musik
organisation
militärväsen
musik

Ordet organisation inom organisation

Översättningar

Synonymer till organisation

Möjliga synonymer till organisation

Ordet organisation inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Synonymer till organisation

Möjliga synonymer till organisation

Ordet organisation inom musik

the condition or manner of being organized

Översättningar

Synonymer till organisation

Möjliga synonymer till organisation