huvudsynpunkt

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till huvudsynpunkt

betydelse

planmässighet