huvudregel

huvudregeln
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet huvudregel

  • "Facket Transport vill att ackordslön ska vara huvudregel i avtalet."
  • "– Fasta anställningar ska vara huvudregel i vår bransch och heltid normen, säger Malin Ackholt."
  • "Undantaget gäller bara appar i Sverige och Apples huvudregel ligger av allt att döma fast, skriver tekniksajten Breakit."
  • "Sekretess är huvudregel"
  • "Men JO har en annan uppfattning och skriver att lagen innehåller ett så kallat omvänt rekvisit, vilket innebär att sekretess är huvudregel."
  • "Sara Skyttedal skriver : ” Som huvudregel berättar jag gärna för mina väljare vad jag gör och vem jag har möte med, om frågan ställs."
  • "Att gravida kvinnor, oavsett diagnos, som huvudregel alltid ska vårdas på sjukhus med resurser att akut förlösa och vårda nyfödda."
  • "Om trenden inte bryts tror branschen att förskottsbetalning snart måste bli huvudregel för alla som tankar."
  • "Ska permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd vara en huvudregel?"
  • "De tillfälliga uppehållstillstånden lär bli kvar som huvudregel."

Relaterat till huvudregel

planmässighet

Diskussion om ordet huvudregel