grundorsak

grundorsaken
grundorsaker
grundorsakerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet grundorsak på svenska?

Obestämd singular: grundorsak
Bestämd singular: grundorsaken
Obestämd plural: grundorsaker
Bestämd plural: grundorsakerna

Hur används ordet grundorsak

 • "grundorsaken till hennes frånvaro visade sig vara mobbning"
 • "– Man vet ingen grundorsak."
 • "Växthusgaser grundorsak"
 • "Alkohol en grundorsak"
 • "De flesta av dem pekade på alkoholmissbruk som grundorsak till brottet, eller sociala problem som brist på pengar eller bostad."
 • "I flera fall skrivs patienterna ut med recept på ännu fler läkemdel trots att det är medicinerna som är grundorsak till problemen."
 • "Enligt Ygeman är en grundorsak till problemen att underhållet är uppdelat på för många aktörer och att ansvaret därmed blir splittrat."
 • "Framför allt vänder de sig mot att sociala faktorer anges som grundorsak till att en person rekryteras, och inte ideologin."
 • "Det här menar skyddsombudet är en grundorsak till att arbetssituationen nu blivit så ansträngd."
 • "En grundorsak till problemet uppges vara hårdare krav på lärare och elever."
 • "– En grundorsak till att det inte blev någon upphandling är att Leanlink behöver ha kapacitet att ta emot för vi har det yttersta ansvaret för alla kommunens invånare."
 • "– Man vet ingen grundorsak."
 • "Växthusgaser grundorsak"
 • "Alkohol en grundorsak"
 • "De flesta av dem pekade på alkoholmissbruk som grundorsak till brottet, eller sociala problem som brist på pengar eller bostad."
 • "I flera fall skrivs patienterna ut med recept på ännu fler läkemdel trots att det är medicinerna som är grundorsak till problemen."
 • "Enligt Ygeman är en grundorsak till problemen att underhållet är uppdelat på för många aktörer och att ansvaret därmed blir splittrat."
 • "Framför allt vänder de sig mot att sociala faktorer anges som grundorsak till att en person rekryteras, och inte ideologin."
 • "Det här menar skyddsombudet är en grundorsak till att arbetssituationen nu blivit så ansträngd."
 • "En grundorsak till problemet uppges vara hårdare krav på lärare och elever."
 • "– En grundorsak till att det inte blev någon upphandling är att Leanlink behöver ha kapacitet att ta emot för vi har det yttersta ansvaret för alla kommunens invånare."

Relaterat till grundorsak

planmässighet

Diskussion om ordet grundorsak