grundval

grundvalen
grundvalar
grundvalarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till grundval

Hur böjs ordet grundval på svenska?

Obestämd singular: grundval
Bestämd singular: grundvalen
Obestämd plural: grundvalar
Bestämd plural: grundvalarna

Hur används ordet grundval

  • "• Fel som på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetande vid den tidpunkt då arbetet utfördes inte var möjligt att upptäcka, eller skada som orsakats av sådant fel, s.k. utvecklingsfel."
  • "På grundval av utredningen, där banken inte kunnat se några regelbrott bland sina anställda, har Nordea spärrat 68 konton och stramat upp sin skattepolicy."
  • "Det är på grundval av detta vi har valt EY."
  • "Det är på grundval av detta som Migrationsverket skärper tillämpningen av lagen om anvisning av barn."
  • "” Men i grunden är det naturligtvis helt oacceptabelt att utredningarna från början hållit så låg standard och att kommunerna fattat beslut på grundval av dem ”, skriver hon."
  • "På grundval av det 50-tal vittnen som den serbiske åklagaren förhört framstår 34-åringens närvaro i byn som oklar."
  • "- Han har gripits och anhållits på grundval av en internationell efterlysning som är utfärdad av Bosnien-Hercegovina."
  • "Man betalar ut rörlig ersättning på grundval av kvartalsvisa prestationer."
  • "JK konstaterar att ” den grundlags- fästa principen om yttrandefrihet utgör en viktig grundval för fri debatt och åsiktsbildning ”."
  • "Kritiker hävdade att polisen bland annat valde ut personer för kontroll enbart på grundval av om de såg utländska ut och kallade det jakt på papperslösa."

Vad betyder grundval inom slang ?

under­lag för byggnadsverk

Möjliga synonymer till grundval

Relaterat till grundval

försteg

varaktighet

förberedelse

botten

föregångare

stöd

grund

planmässighet

Diskussion om ordet grundval