asbest

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder asbest inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
samlande beteckning på olika fiberartat kristalliserade silikat som tidigare användes i bland annat byggmaterial

Diskussion om ordet asbest

asbest

asbesten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder asbest inom byggnadskonst, grundämnen ?

Fotograf: Wikipedia
samlande beteckning på olika fiberartat kristalliserade silikat som tidigare användes i bland annat byggmaterial

Diskussion om ordet asbest