hälleberg

hälleberget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet hälleberg

  • "Området består av hälleberg och klippavsatser, mellan dessa av dalgångar med gammal, örtrik granskog där nästrot, skogsknipprot och andra orkidéer vittnar om kalkrika markförhållanden."

Vad betyder hälleberg inom generell ?

blottad berggrund; fast berggrund; klippa; stengrund

Relaterat till hälleberg

varaktighet

Diskussion om ordet hälleberg