rot

roten
rötter
rötterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till rot

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet rot på svenska?

Obestämd singular: rot
Bestämd singular: roten
Obestämd plural: rötter
Bestämd plural: rötterna

Hur används ordet rot

 • "Om den går i blom, kan fröna ligga i marken upptill åtta år innan de slår rot."
 • "Dessutom blev en bit av tandens rot kvar och flickan måste nu genomgå en operation för att få ut den."
 • "Hur TBE-smittan kommit till Gästrikland är inte känt, det kan ha varit via husdjur, en fågel eller så finns det risk att smittan slagit rot."
 • "Den är mycket svårbekämpad, det räcker till exempel med 0,7 grams fragment av en rot för att ett nytt bestånd ska bildas."
 • "Den första tanken slog rot 2004, och nu har vårt första isbjörnspar Ewa och Wilbär fått ett nytt hem här."
 • "Günther Mårder ser det dock snarare som ett exempel på hur snabbt ett nytt fenomen kan slå rot, och användarbasen, vilken utgör Facebooks enda riktiga tillgång, kan eroderas väldigt fort."
 • "Samma som rot"
 • "Det gäller att inte vara allt för familjekär när det kommer till rot och rut."
 • "Allt fler svenskar utnyttjar rot – och rutavdragen."
 • "Och rot."
 • "Om den går i blom, kan fröna ligga i marken upptill åtta år innan de slår rot."
 • "Dessutom blev en bit av tandens rot kvar och flickan måste nu genomgå en operation för att få ut den."
 • "Hur TBE-smittan kommit till Gästrikland är inte känt, det kan ha varit via husdjur, en fågel eller så finns det risk att smittan slagit rot."
 • "Den är mycket svårbekämpad, det räcker till exempel med 0,7 grams fragment av en rot för att ett nytt bestånd ska bildas."
 • "Den första tanken slog rot 2004, och nu har vårt första isbjörnspar Ewa och Wilbär fått ett nytt hem här."
 • "Günther Mårder ser det dock snarare som ett exempel på hur snabbt ett nytt fenomen kan slå rot, och användarbasen, vilken utgör Facebooks enda riktiga tillgång, kan eroderas väldigt fort."
 • "Samma som rot"
 • "Det gäller att inte vara allt för familjekär när det kommer till rot och rut."
 • "Allt fler svenskar utnyttjar rot – och rutavdragen."
 • "Och rot."

Ordet rot har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom matematik
 • Inom lingvistik
 • Inom botanik
allmänt
matematik
lingvistik
botanik

Vad betyder rot inom allmänt ?

del av en växt som förankrar växten i underlaget, och har som uppgift att ta upp näring och vatten

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till rot (inom allmänt)

Möjliga synonymer till rot (inom allmänt)

Relaterat till rot (inom allmänt)

grund

början

härkomst

botten

Ordet rot inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till rot (inom matematik)

Ordet rot inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska
 • root  [ matematik ]

Synonymer till rot (inom lingvistik)

 • stam [ lingvistik ]

Möjliga synonymer till rot (inom lingvistik)

Ordet rot inom botanik

Rot kallas den del av en växt som förankrar växten i marken. http://sv.wikipedia.org/wiki/Rot

Översättningar (inom botanik)

Engelska
 • root  [ matematik ]

Relaterat till rot (inom botanik)

växt

anatomi

Diskussion om ordet rot

rot

rot
rotted
rotted
Verb

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till rot (inom botanik)

Ordet rot har 4 betydelser

 • Inom tandvård
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom juridik
tandvård
vardagligt
generell
juridik

Ordet rot inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Möjliga synonymer till rot (inom tandvård)

Ordet rot inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till rot (inom vardagligt)

Ordet rot inom generell

Synonymer till rot (inom generell)

Ordet rot inom juridik

Synonymer till rot (inom juridik)

Möjliga synonymer till rot (inom juridik)

Diskussion om ordet rot

rot

rots
Substantiv

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Ordet rot har 3 betydelser

 • Inom tandvård
 • Inom generell
 • Inom zoologi
tandvård
generell
zoologi

Ordet rot inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Svenska

Möjliga synonymer till rot (inom tandvård)

Ordet rot inom generell

Möjliga synonymer till rot (inom generell)

Ordet rot inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Möjliga synonymer till rot (inom zoologi)

Diskussion om ordet rot

ROT

Substantiv

Synonymer till ROT (inom zoologi)

Vad betyder ROT inom förkortning, data ?

Running Object Table

Diskussion om ordet ROT