unguent

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till unguent

Ordet unguent har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom vardagligt
  • Inom kemi
botanik
vardagligt
kemi

Ordet unguent inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till unguent (inom botanik)

Möjliga synonymer till unguent (inom botanik)

Ordet unguent inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till unguent (inom vardagligt)

Ordet unguent inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till unguent (inom kemi)

Diskussion om ordet unguent