salve

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till salve

Hur används ordet salve

  • "he needed a salve for his conscience"

Ordet salve har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom botanik
  • Inom generell
medicin
botanik
generell

Ordet salve inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till salve (inom medicin)

Ordet salve inom botanik

Synonymer till salve (inom botanik)

Möjliga synonymer till salve (inom botanik)

Ordet salve inom generell

anything that remedies or heals or soothes

Diskussion om ordet salve

salve

salve
salved
salved
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till salve (inom generell)

Ordet salve har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom snickeri
  • Inom generell
medicin
snickeri
generell

Ordet salve inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till salve (inom medicin)

Ordet salve inom snickeri

Synonymer till salve (inom snickeri)

Ordet salve inom generell

apply a salve to

Diskussion om ordet salve